Vyacheslav Karadzhi

Vyacheslav Karadzhi

Deputy Director General for Research, AERDIN

Deputy Director General for Research, AERDIN