Mikhail Tikhovidov

Mikhail Tikhovidov

Magister Student of the Chair E4 of MSTU named after N.E. Bauman

Magister Student of the Chair E4 of MSTU named after N.E. Bauman